Singel 22/9

Tävlingen avbruten och spelades inte färdigt.