Årsmöte 29 Mars 15:00

Kungörelse: Årsmöte för Sotenäs Golfklubb kommer att hållas på Långfredagen den 29 mars kl 15.00 på Sotenäs GK. Alla handlingar som hör till årsmötet kommer att distribueras minst tre (3) veckor före mötet. Medlemmarna påminns härmed om sin motionsrätt. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar