22

Baninformation

Hålbeskrivning

Långt par 5, gäller att sätta sig i position, en bäck som slingrar sig hela vänstersidan och som efter trädet korsar fairway. Trädet vill gärna vara i vägen och har stabila grenar. Stor green med lite olika platåer. 2 poäng är bra!

Översikt
13
  • Par: 5
  • Index: 2
  • Orange: 390
  • Blå: 440
  • Röd: 440
  • Gul: 505