Förslag på nya stadgar för Sotenäs GK

Sotenäs Golfklubb är numera inte bara en förening utan även ett aktiebolag (Golfutveckling i Sotenäs AB, GISAB). Tillsammans utgör Sotenäs Golfklubb och GISAB en Golfkoncern och detta förhållande ställer krav på att stadgarna uppdateras. För ändamålet har Svenska Golfförbundet tagit fram ”Mallstadgar för Golfklubb med driftsaktiebolag i koncernförhållande” vilka har varit vägledande i arbetet med detta förslag.

Förslaget till nya stadgar ligger nu för påseende och alla medlemmar är välkomna att ta del av innehållet. Synpunkter på förslaget är välkomna och kan förmedlas till klubbchef P-O Nordquist eller till mig.

Logga in på Medlemssidorna så ligger förslaget under Årsmöteshandlingar 2023.

Förslag till nya stadgar kommer att finnas med som en punkt på Sotenäs Golfklubbs höstmöte.

Med vänlig häsning
Christer Ullbro, Styrelsemedlem
e-post: cullbro@hotmail.com