Kommittéer

På Sotenäs Golfklubb har vi ett aktivt ideéllt arbete i ett antal kommitteér.