Handicapkommittén

Tävlingshandicap

För att få vara med i en tävling och tävla om prisbordet måste man ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
Detta får man genom att under året gå 3 handicapgrundande tävlingar eller sällskapsronder. Har man gått 4 ronder följer ETH med till nästa år.
Vilka ronder som accepteras regleras i Handicapreglerna 2012 – 2015, avsnitt 3.1

Handicaprevision

Klubben har en skyldighet att årligen revidera medlemmarnas handicap. För att en spelare skall komma med i den revisionen krävs minst 8 registrerade ronder. Räcker inte de ronder som registrerats under det aktuella året hämtas resultatet från föregående år i kronologisk ordning. Det innebär att underlaget måste finnas under senaste tvåårsperioden.

Särskild revision

I bland händer det saker som gör att ett handicap blir helt fel. Det kan vara ett långt uppehåll, sjukdom, skada som ger någon form av bestående men eller helt enkelt att du inte har tid eller intresse att träna lika mycket som tidigare.
Många av de som har dessa, eller andra, anledningar kan behöva en särskild granskning för att få ett handicap som gör det kul att spela.

Tänk på att registrera dina ronder så är du med i den årliga revisionen. Skulle du behöva en särskild revision blir handläggningen enklare och du får snabbare ett handicap som passar din spelstil.

Buffertzoner

Om man i en handicapgrundande tävling eller sällskapsrond får ett resultat som ligger inom buffertzonen i den handicapgrupp man tillhör händer ingenting med hcp.
Får man ett sämre resultat, dvs lägre antal poäng än buffertzonen får man lägga till 0,1 eller 0,2 poäng till sitt hcp. Har man fått högre poäng än buffertzonen minskas handicapet, se tabell.

HandicapgruppEGA exakt HandicapBuffertzon 18 hålLägg till för varje poäng under buffertzonMinska för varje poäng över buffertzon
1Plus-4,435-350,10,1
24,5-11,434-360,10,2
311,5-18,433-360,10,3
418,5-26,432-340,10,4
526,5-3631-360,20,5

CBA (Computed Buffer Adjustment)

Används för att utjämna effekten av dåliga förhållanden, t.ex. dåligt väder
Justerar buffertzonen utifrån totala resultatet för samtliga deltagare i tävlingen

Minst 10 spelare i tävlingen ska ha hcp 26,4 eller lägre
Slagspel räknas om till poäng

Om många spelare har låga poäng sjunker CBA för tävlingen. Som mest CBA-4
Om många spelare har höga poäng ökar CBA för tävlingen. Som mest CBA+1

Justeringen görs automatiskt med hjälp av GIT-systemet efter att tävlingen är avslutad
Då kan man se vilket CBA tävlingen fick

Om CBA blir -2 kommer tabellen att se ut som nedan.

HandicapgruppEGA exakt HandicapCBA -2Lägg till för varje poäng under buffertzonMinska för varje poäng över buffertzon
1Plus-4,433-340,10,1
24,5-11,432-340,10,2
311,5-18,431-340,10,3
418,5-26,430-340,10,4
526,5-3629-340,20,5

Kontaktuppgifter Handicapkommittén

Richard Rönnblom
0705-08 94 55
richro@telia.com