Medlemskap 2023

Supportmedlem

Du som vill ha lite extra och betala lite extra väljer detta medlemskap. Utöver fullvärdigt 27-hålsmedlemskap får du ett rangekort med 40 hinkar och 3 greenfeebiljetter.

27-hålsmedlem (Fullvärdig medlem)

Du, junior som senior, som vill spela golf fritt på hela anläggningen, hela året och varje dag i veckan väljer detta medlemskap. Som fullvärdig 27-håls seniormedlem kan Du ge dina gäster som spelar i samma boll som Dig 20% rabatt på gällande greenfee.

9-hålsmedlem

Du som nöjer dig med att spela 9 hål fritt varje gång väljer denna medlemsform. OBS! Under vecka 26 t.o.m. vecka 33 får Du spela 18-hålsbanan efter klockan 15.00. Vill Du spela 18 hål får Du betala 300 kr i greenfee.

Passiv medlem

Du som av någon anledning, studier, sjukdom, utlandsvistelse etc, inte vill spela golf en säsong väljer ett rabatterat medlemskap. Du är medlem i Sotenäs Golfklubb, har rösträtt på klubbens årsmöten, men Du får inte spela golf på klubbens banor.

Summa avgifter 2023

27-hålsmedlem avgift
Supportmedlem 11.500:-
Seniormedlem 8.500:-
Seniormedlem 80-82 år 7000:-
Seniormedlem 83-84 år 6000:-
Seniormedlem 85+ 2000:-
Studerande med CSN-kort 22-25 år 4.600:-
Junior 15-21 år 2.800:-
Junior 12-14 år 1.500:-
Junior 0-11 år 1.300:-

9-hålsmedlem 6.000:-
Seniormedlem 80-82 år 4000:-
Seniormedlem 83-84 år 3500:-
Seniormedlem 85+ 2000:-
Passiv medlem 2.000:-

Alla medlemmar över 25 år i Sotenäs Golfklubb måste ha en spelrätt. Läs mer under ”Regler för spelrätt”. Vill Du ha hjälp med att skaffa en spelrätt kontaktar Du kansliet, som gärna hjälper till.

Köpvillkor:

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften betalas till golfklubben. Spelavgiften betalas till Golfutveckling i Sotenäs AB.

Uppsägning eller förändring av Medlemsform inför kommande år ska meddelas senast 30/11, i annat fall förlängs medlemskapet/medlemsformen med 1 år.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret.

Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsbasis.

Spelavgiften betalas till Golfutveckling i Sotenäs AB.

Spelavgiften gäller för spel på bolagets anläggning under den giltighetstid som anges vid avgiften (se information under Obetalda avgifter).

Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du – oavsett skäl – inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden. Vid eventuell längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan bolaget besluta om kompensation eller återbetalning.