Paragolf

Sotenäs Golfklubb har beslutat att, under överskådlig tid och inom ekonomiska ramar, utveckla klubben mot en mera handikappvänlig idrottsplats.

Detta innebär att vid planering av all ombyggnad och nybyggnation skall vi skapa förutsättningar så att personer med funktionsnedsättning skall kunna utnyttja vår anläggning.

Vi skall ha en målinriktad kommitté som håller sig uppdaterad med det senaste inom golfens utveckling i handikappsfrågor.

För att klubben skall kunna utvecklas i rätt riktning inom en inte allt för lång framtid, ska klubben söka stöd och hjälp från bidragsfonder och andra föreningar .

Klubben skall i allt verka för att samtliga medarbetare är införstådda med vikten av att sträva mot samma mål.

Klubben beslutade att vid nyrekrytering av tränare och assisterande tränare skall dessa ha utbildning för att kunna undervisa handikappade.

Vad är paragolf?

Golf som spelas av personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att utföra golfspelet t.ex.

  • Nedsatt rörlighet (amputation, stroke, CP-skada, etc)
  • Neurologiskt handikapp (utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, etc)

Vår målsättning?

  • Rekrytera och integrera funktionshindrade i golfen.
  • Satsa på en handigolfgrupp med olika funktionshandikapp för att skapa goda förebilder för andra funktionshindrade.

Paragolfen 2024

Vi behöver fler medhjälpare!

Söndagsträningen

Vi startar söndagen den 28 april klockan 14.00 med samling och därefter träning med Lars Jagetun fram till 16.00.

Söndagen den 5 maj är det dagläger med BDGF på Sotenäs GK. Då börjar vi 12.00 med lunch innan träningen startar. Separat inbjudan kommer.

Söndagsträningen håller på fram till och med söndagen den 16 juni då vi tar uppehåll för högsommaren.

Söndagen den 18 augusti drar vi igång igen och håller sedan på till 22 september.

Korthålstouren och den nya Puttouren spelas enligt följande:
18 maj (troligen)               Orust GK

16 juni                                 Tjörns GK

25 augusti                          Dynekilen GK

8 september                      Uddevalla/Lyckorna GK

Västtouren – 9 eller 18 hål – grönt kort krävs spelas enl följande:
12 maj                                Klosterfjordens GK
16 juni                                Öijared
31 augusti                          Kind GK

Är du nyfiken på golf och har någon funktionsnedsättning tex:
Rörelsehinder
Synskada
Hörselskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ( Aspergers, Autism, ADHD )
då är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vi ser fram emot ett spännande 2023!