Seriespel

Åldersseriespel – Bohuslän-Dal

Sotenäs Golfklubb deltar i seriespel inom Bohuslän-Dals Golfförbund.
Här ges möjlighet för medlemmarna i distriktets klubbar att träffas och spela på varandras banor.

För damerna gäller klasserna D22 – D50 – D60 – D70 – D75.

För herrarna gäller klasserna H22 – H40 – H50 – H60 – H70 – H75 – H80.

Sotenäs Golfklubb är inte representerad i alla klasser men vi strävar efter att ha ett så brett deltagande som möjligt

Info om BDGF tourerna